New Engagement! Shumi Freedman to Shterni Kesselman

Shumi Freedman (Bahía Blanca, Argentina) to Shterni Kesselman (Oak Park, MI)